Μήπως το παιδί σας δυσκολεύεται στην καθημερινή επικοινωνία του με τα άλλα παιδιά αλλά και μαζί σας; Δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του ή φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται οδηγίες; Όταν μιλάει δεν γίνεται κατανοητό από άτομα που δεν το ζουν καθημερινά;

Αν ναι, ένας Λογοθεραπευτής μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί σας.

Αναζητήστε βοήθεια όταν το παιδί σας εμφανίζει κάτι από τα παρακάτω:

0 – 6 μηνών:

 • Αν το μωρό σας στη προσπάθειά του να επικοινωνήσει δεν κάνει βλεμματική επαφή

 • Αν το μωρό σας δεν αντιδρά στους ήχους

έως 12 μηνών:

 • Αν το μωρό σας δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του

έως 18 μηνών:

 • Αν η ομιλία του παιδιού σας παρουσιάζει ενδείξεις οτι χειροτερεύει

 • Αν η ομιλία του παιδιού παραμένει στάσιμη

 • Αν το παιδί σας σταματήσει να μιλάει

έως 2 ετών:

 • Αν το λεξιλόγιό του, εκτός από “μαμά” και “μπαμπά”, περιλαμβάνει ελάχιστες λέξεις

 • Αν η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη

 • Αν δεν συνδυάζει δυο λέξεις για να σχηματίσει σύντομες φράσεις και προτάσεις

έως 3 ετών:

 • Αν η ομιλία του παραμένει δυσκατάληπτη

 • Αν χρησιμοποιεί μόνο λίγα ρήματα ή/και καθόλου άρθρα ή επίθετα

 • Αν δεν χρησιμοποιεί πληθυντικό

 • Αν δεν σχηματίζει απλές προτάσεις

έως 4 ετών:

 • Αν δυσκολεύεται να αρχίσει μια πρόταση ή να επαναλαμβάνει συλλαβές ή λέξεις

 • Αν χρησιμοποιεί μικρές και όχι σωστά οργανωμένες προτάσεις

 • Αν η ομιλία του δεν είναι πάντα κατανοητή

 • Αν δεν μπορεί να διηγηθεί απλά και πρόσφατα γεγονότα

έως 5 ετών:

 • Αν αδυνατεί να ξεκινήσει ή/και συμμετέχει σε μια συζήτηση

 • Αν η ομιλία του εξακολουθεί να μην είναι κατανοητή από τρίτους