Οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάπτυξης, μαθησιακά ή άλλες καταστάσεις σχετικά με το παιδί, εμφανίζουν συχνά δυσκολίες χειρισμού καταστάσεων που είναι πρωτόγνωρες και γι αυτό προκαλούνται συχνά προβλήματα στην διαχείριση τους. Τα προβλήματα αυτά συχνά οφείλονται σε άγνοια, παρανοήσεις, άρνηση η/και διαφορετική στάση ανάμεσα στους γονείς. Επίσης οι γονείς δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο ρόλο του "δασκάλου" κατά τη μελέτη στο σπίτι και αυτό προκαλεί καταστάσεις έντασης και αισθήματα ανεπάρκειας.

Τα παιδιά και οι έφηβοι που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες , αυτισμό, διαταραχές στην συγκέντρωση και προσοχή, δυσκολίες στον λόγο και την επικοινωνία ή άλλες καταστάσεις που προκαλούν δυσκολίες στην σχολική και κοινωνική ένταξη και προσαρμογή, βιώνουν συχνά συναισθηματικές δυσκολίες και αδυναμία διαχείρισης καταστάσεων, με αποτέλεσμα να αποσύρονται η να μην είναι ευτυχισμένα.

Η ψυχολογική υποστηρικτική παρέμβαση στο κέντρο μας εφαρμόζεται από συνεργάτες ψυχολόγους η/ και παιδοψυχιάτρους και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των γονέων αλλά και του παιδιού στην αντιμετώπιση καταστάσεων, την υπέρβαση των προβλημάτων και αποκατάσταση αρμονικών σχέσεων στην οικογένεια με την απόδοση του πραγματικού ρόλου σε κάθε μέλος της.

Παράλληλα θεωρούμε σημαντική την υποστήριξη των γονέων στη σχέση με το σχολείο και τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης και γι αυτό διατηρούμε σταθερή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς αλλά και προσφέρουμε βοήθεια στις διαδικασίες σχετικά με την οικονομική κάλυψη των προγραμμάτων θεραπείας και αποκατάστασης.

Η γραμματεία και η κοινωνική υπηρεσία αναλαμβάνουν χρονοβόρες και στρεσσογόνες διαδικασίες αλλά και την διαρκή αλληλοενημέρωση με το σχολείο και τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες.